derdeleerjaargbsnevele

Subtitle

Gratis website om spelling te oefenen.

Hoorwoorden

Ik denk na over de K (klinkers) en M (medeklinkers).
Ik spel letter per letter, zodat ik geen letters vergeet!

__________________________________Afspraakwoorden

Ook wanneer je het woord langer maakt, blijft de

ooi, aai, oei altijd gelijk.

Je mag er nooit een 'j' aan toevoegen.

Bv.   haaien

        kooien

        boeien

        


Bij de ei en ui,  is dat ook zo!

Je mag daar ook nooit een 'j' aan toevoegen.

Bv.   uier

        eieren

_________________________________


__________________________________De -ch of -cht ?

De katten- en apenafspraak op een andere manier uitgelegd.

 

Je kan het ook onthouden met deze rijmpjes.

Onthoudwoorden

De leenwoorden  ( die moet je onthouden !)

Woorden waar vaak fouten bij gemaakt worden !


aardbei

allerlei

boodschappen

dikwijls                 ( de ij klinkt als een doffe e)

eekhoorn

misschien            ( de i klinkt als een doffe e)

onmiddellijk         ( de ij klinkt als een doffe e)

ontbijt                

speelgoed

steeds

voedsel